Accions

Bibliografia

Obres d'Antonio Rosmini

De Wikisofia

Nou assaig sobre l'origen de les idees , 1830.

Principis de la ciència moral , 1831.

Filosofia de la política , 1839.

Filosofia del dret , 1841-1845.

Teodicea , 1845.

Psicologia , 1850.