Accions

Bibliografia

Obres d'Agustí d'Hipona

De Wikisofia

Obras, Edición bilingüe en latín y castellano, 18 vols., BAC, Madrid 1946-1959.

Confessions, Barcelona, Proa 2007.

La Trinitat (Textos filosòfics). Traducció de Jaume Medina Casanovas. Barcelona, Ed. 62, 2001.

Dels acadèmics. Barcelona, Alpha (Bernat Metge) 1991.

Soliloquis, Barcelona, Ed. 62, 1999.