Accions

Bibliografia

Bibliografia sobre David Hume

De Wikisofia

Philosophical Works, 4 vols., ed. Thomas Hill Green y Hodge Grose, Londres 1874-1875, reed. en Scientia Verlag Aalen, Darmstat 1964.

A Treatise of Human Nature, ed. P.H. Nidditch, Clarendon Press, Oxford 1978.

Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principles of Morals, ed. P.H. Nidditch, Clarendon Press, Oxford 1978.


Traduccions al català:

Investigació sobre l'enteniment humà, Ed. a cura de Victòria Camps, Ed. 62, Barcelona 1998.

Assaigs D'Etica I Estètica Ed. Universitat de València, 2015.

Investigació sobre els principis de la moral, Ed. 62, Barcelona 1994.

Resum del Tractat. David Hume, La Busca Edicions, 2006.


Traduccions al castellà:

Tratado de la naturaleza humana, 2 vols., Editora Nacional, Madrid 1977.

Investigación sobre el conocimiento humano, Alianza Editorial, Madrid 1980.

Compendio de un tratado de la naturaleza humana, Revista Teorema, Valencia 1977.

Historia natural de la religión y Diálogos sobre la religión natural, Sígueme, Salamanca 1974.

Diálogos sobre religión natural, Fondo de Cultura Económica, México 1979.

Ensayos políticos, Unión Editorial, Madrid 1975.

Investigación sobre los principios de la moral, Austral, Madrid 1991.