Accions

Autorrealització

De Wikisofia

En general, desenvolupament conscient i reflexiu de les capacitats pròpies com a ésser humà.

En ètica designa la teoria que considera que el bé últim que l'home persegueix amb les seves accions morals consisteix en el desenvolupament de les seves millors capacitats.