Accions

Autor

Petrus Ramus

De Wikisofia


Petrus Ramus.jpg

(en francès Pierre de la Ramée, llatinitzat Petrus Ramus)

Nom renaixentista de Pierre de la Ramée, lògic i gramàtic francès, tan decididament adversari de l'aristotelisme que el rei Francesc I li va prohibir ensenyar. Convertit al calvinisme, va viure a Suïssa i Alemanya fins a 1570, i va perir a les mans dels catòlics en la nit de Sant Bartolomé.

El seu mètode peculiar consta de la inventio, o recerca d'arguments, i la dispositio, a saber, la seva exposició raonada, i amb ell, i en contra de la lògica artificial del sil·logisme aristotèlic, pretén expressar la manera natural de raonar. Va exercir una notable influència als països protestants, Alemanya i Anglaterra principalment i, en el s. XVII, els lògics van arribar a dividir-se en aristotèlics i ramistes.

Les seves obres més destacades són: Dialèctica (1555), Gramàtica (1572), Scholae in tres cosines liberals arts (pòstuma, 1577).