Accions

Autor

Novalis

De Wikisofia

Novalis2.jpg

( Georg Friedrich Philipp Freiherr von Hardenberg )

Poeta, pensador i literat alemany, un dels creadors del cercle romàntic alemany i creador d'una forma d'idealisme anomenat idealisme màgic. Fill d'una antiga família aristocràtica, va néixer al Castell d'Oberwiederstedt el 2 de maig de 1772 i va morir el 25 de març de 1801.

El seu pare dirigia una explotació de salines i va ser mecenes de Fichte. Va estudiar a Jena, on va seguir cursos de Schiller i de Reinhold, qui li va iniciar en l'estudi de Kant. En 1771-72 va estudiar en Leipzig, on va travar amistat amb Friedrich Schlegel, i va acabar els seus estudis de dret en 1794 en Wittenberg. S'enamora i promet en secret amb Sophie von Kühn, que tenia solament dotze anys. En aquesta època es retroba amb Fichte, la filosofia de la qual li marca decisivament. En 1797 mor Sophie i solament l'estudi de la filosofia fichteana i la seva vocació per les ciències li salva d'una profunda depressió. També va estar influenciat per les tesis del filòsof holandès Hemsterhuis i la seva doctrina de l'amor infinit. En 1797 coneix a Schelling, i en 1798 s'enamora de Julie de Charpentier. Durant aquesta època emprèn estudis de mineralogia, cristal·lografia i de galvanisme, iniciant una amistat amb el científic i teòsof Ritter. Fruit d'aquests estudis, i de la influència de la mística de J. Böhme, de l'alquímia de Paracels i del descobriment de la filosofia de Plotí, que Novalis amalgama amb l'idealisme transcendental de Kant i amb l'idealisme de Fichte exposat en la Doctrina de la Ciència, sorgeix la seva formulació de l'idealisme màgic, en el programa del qual figurava la plena unificació de totes les ciències a través de la poesia, entesa com la mediadora d'aquesta unificació: es tractava, doncs, de poetitzar la ciència.

Si Fichte oposa el realisme (que dóna prioritat a l'objecte –no jo– per a deduir el subjecte o jo a partir d'aquell) a l'idealisme (que dedueix l'objecte –no jo– a partir del subjecte, que és qui té la prioritat), Novalis generalitza aquesta oposició i la porta al terreny del màgic. Per màgia entén la possibilitat de conèixer i dominar plenament la realitat. Però l'antic naturalisme màgic donava prioritat a l'objecte, mentre que l'idealisme màgic és la manifestació de la inconscient activitat creadora del jo que engendra el no jo. D'aquesta manera, considerava, a la manera organicista, la naturalesa com un organisme viu, com una totalitat orgànica vivificada per l'home, ja que la naturalesa és esperit adormit i l'home és la consciència de la naturalesa. Per Novalis els sentits són prolongacions del pensament, el qual és el creador de la realitat. D'aquesta manera l'idealisme subjectiu de Fichte, a través de les nocions fichteanes del Jo creador i de la imaginació productiva, interpretats en una concepció mística i poètica, es converteix en l'idealisme màgic de Novalis, que afirma que en l'infinit tot conflueix i s'unifica, coincidint els contraris, i se separa de Fichte al no acceptar cap poder del no jo sobre el Jo creador.

En els seus Himnes a la nit Novalis revalora l'Europa cristiana medieval, i rebutja el protestantisme, al que veu com un precursor de la nefasta tendència del racionalisme intel·lectualitzant. En el seu poema, la Nit representa l'Absolut, mentre que la Llum és aquest intel·lecte il·lustrat al qual cal combatre per a accedir, de manera mística, a les entranyes del veritable coneixement. Aquestes tesis que, a diferència de la majoria dels escrits de Novalis, no van ser publicades en la revista Athenaeum dels germans Schlegel, no obstant això, van tenir gran influència en la mentalitat romàntica revitalitzadora de l'edat mitjana. Novalis va morir víctima de la tuberculosi a la primerenca edat de vint-i-nou anys.

Altres obres importants són: Els deixebles de Sais (1798); Cants espirituals (1799) i Heirich Ofterdingen (inacabada).