Accions

Autor

Urbain Le Verrier

De Wikisofia

Leverrie.gif

Avís: El títol a mostrar «Urbain Le Verrier» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Le Verrier, Urbain».

Astrònom francès. És especialment conegut per haver creat en 1846 els càlculs que van permetre el descobriment del planeta Neptú per part de l'astrònom J. Gale, qui seguint els càlculs efectuats per Le Verrier, el 23 de setembre del mateix any va poder observar un cos celeste desconegut que coincidia amb el planeta l'existència del qual havia estat postulada per aquest. Va ser l'estudi de les anomalies de l'òrbita d'Urà el que va induir Le Verrier a creure que, d'acord amb les lleis de Newton, devia existir un altre planeta causant d'aquestes pertorbacions orbitals.

S'ha destacat que el descobriment de Neptú sobre la base dels càlculs de Le Verrier va contradir, amb fets, l'especulació metafísica de Hegel que havia afirmat en la seva filosofia de la naturalesa el caràcter acabat del sistema solar. Posteriorment, també va considerar la possibilitat de l'existència d'un altre planeta desconegut, batejat anticipadament com Vulcà, que donés explicació de les alteracions de l'òrbita de Mercuri, encara que tal planeta no existeix i solament la teoria de la relativitat proporcionaria més tard l'explicació d'aquestes alteracions, sent a més la més cèlebre justificació empírica d'aquesta teoria.