Accions

Autor

Johannes Hessen

De Wikisofia

Johannes-hessen.jpg

Avís: El títol a mostrar «Johannes Hessen» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Hessen, Johannes».

Filòsof i historiador de la filosofia alemany. Va ser professor a la Universitat de Colònia. D'orientació catòlica, i influenciat per l'agustinisme, i proper a les tesis neoescolástiques, incorpora a aquest corrent aspectes del neokantisme. de la fenomenologia i la filosofia de Scheler. La seva producció escrita es va orientar fonamentalment cap a obres sistematitzadores, especialment de metafísica i de teoria del coneixement. Entre les seves obres destaquen: Teoria del coneixement (1932) i Filosofia dels valors (1937).