Accions

Autor

Marvin Harris

De Wikisofia

Harris1.gif

Avís: El títol a mostrar «Marvin Harris» sobreescriu l'anterior títol a mostrar «Harris, Marvin».

Antropòleg nord-americà nascut el 8 d'agost de 1927 a Nova York. Vinculat a la tradició del materialisme cultural i a la sociobiologia. Va morir el 25 d'octubre de 2001 a Florida.

Donada la seva vinculació al corrent del materialisme cultural, Harris defensa que l'objectiu fonamental de l'antropologia és la de proposar explicacions causals a les diferències i semblances que es troben entre els grups humans, en el pensament i en la conducta, i la millor manera de dur a terme aquesta labor és a partir de l'estudi dels imperatius materials que determinen l'existència humana: la necessitat de produir aliments, refugis, útils, etc. Les variacions en aquests imperatius materials, que afecten decisivament a la forma que té la població d'enfrontar-se amb els problemes de satisfer necessitats bàsiques dins d'un entorn determinat, són les causants de les variacions en els aspectes materials o espirituals de la vida humana de cada comunitat.

D'altra banda, Harris també s'ha mostrat molt vinculat a la sociobiologia (ha escrit algunes obres conjuntament amb I.O. Wilson, el fundador de la sociobiologia), a la qual no solament considera plenament compatible amb el materialisme cultural, sinó que la concep com una manifestació més d'aquest enfocament materialista.