Accions

Autor

Basili, sant

De Wikisofia

Basilio2.gif

Un dels pares de l'Església del grup anomenat dels «grans capadocis». Originari de Cesarea de Capadocia, era germà de Gregori de Nyssa i va ser bisbe de Cesarea. De tendència neoplatònica, va ser partidari, enfront del seu adversari Eunomio, de recórrer amb moderació a la filosofia. En rebatre l'heretgia eunomiana, que sostenia que el Fill, en ser engendrat, no podia ser de la mateixa naturalesa que el Pare, va recórrer a conceptes filosòfics grecs, com per exemple, ousía, essència, i hipòstasi, persona, aplicats a un context teològic.