Accions

Asseveració

De Wikisofia


(del llatí asseveratio, -ōnis, afirmació mantinguda amb raons)

Afirmar amb seguretat allò que hom diu.

Vegeu asserció.