Accions

Apriorisme

De Wikisofia


(del llatí prior, -ris, anterior, antecedent, i la preposició a, que significa procedència o origen) Terme que s'aplica a aquella teoria del coneixement que sosté que la veritat d'un enunciat no s'estableix recorrent a l'experiència (a posteriori), sinó a priori, és a dir, com una veritat universal i necessària independent d'ella. El sistema apriorístic més important de la història de la filosofia és el de Kant.