Accions

Aporia

De Wikisofia

(en grec, ἀπορία, obstacle que impedeix el pas, de aporein, no saber com sortir-se d'una cosa, no saber què fer; el difícil i sense sortida és aporos) Perplexitat que es produeix en l'enteniment en presentar-se-li dues afirmacions plausibles, o dos raonaments contraris fundats tots dos en bones raons. Es diuen de vegades també antinòmies o paradoxes. El contrari a l'aporia és l'euporía, en grec, camí de trànsit fàcil.

Vg. Aporema.