Accions

Apagògic, raonament

De Wikisofia

Del grec ἀπαγογή, apagogé (deducció, abducció, reducció). Terme format per “ἀπο-” [apo-] que implica oposició, i “αγογή” [agogé], que deriva del verb “ἄγω” [ago], que significa conduir.

En la lògica tradicional, sil·logisme que recorre a la reducció a l'absurd (ἀπαγογή έις το αδύνατον, apagogé eis to adýnaton), el descobriment de la qual Aristòtil atribueix a Parmènides i que sembla haver constituït el primer sentit de la dialèctica.

En un segon sentit, es refereix a l’ús de sil·logismes amb premisses poc certes.