Accions

Antropologia social

De Wikisofia

Nom que es dóna a Anglaterra a l'antropologia cultural. De fet, la denominació d'antropologia social, preferida a Anglaterra, es basa en el fet que en aquest país s'ha accentuat l'estudi dels aspectes relacionats amb les estructures polítiques, socials, econòmiques i de les relacions de parentiu, deixant en un segon pla l'estudi dels ritus, els mites, l'art, les tècniques i la producció d'utensilis, i això a causa que Radcliffe-Brown va considerar que el tema específic de l'antropologia havia de ser l'estudi de l'estructura social. No obstant això, no hi ha motius per a una autèntica diferenciació entre antropologia social i antropologia cultural: són dos termes diferents per a expressar una mateixa disciplina, encara que amb un d'ells es posa més èmfasi en l'estudi de les estructures socials i, en l'altre, es tendeix a abastar un camp d'estudi més ampli. Per això, pot considerar-se l'antropologia social com una especialització de l'antropologia cultural. A França designa a l'Escola sociològica francesa, que es va iniciar amb Émile Durkheim, i va continuar amb M. Mauss i Lévi-Bruhl.

Book3.gif Bibliografia

Vegeu antropologia filosòfica, antropologia física, antropologia i etnologia.