Accions

Actuació

De Wikisofia


L'ús real que un parlant fa de la seva llengua, que no ha d'entendre's com un reflex directe de la seva competència, ja que es produeixen en l'actuació nombroses desviacions de les regles provocades per la memòria limitada, dispersió i confusions, canvis en el procés de la parla, etc., i que fan que un gran nombre de les frases utilitzades no siguin completament gramaticals. A aquestes condicions de l'ús real cal afegir elements extralingüístics que actuen sobre el parlant, l'oïdor i la situació, com poden ser expectatives, experiències, emocions, divisió de rols, etc. Per a la gramàtica generativa, l'estudi de l'actuació només pot fer-se amb èxit en la mesura en què ho permeti el nostre coneixement sobre la competència subjacent.