Accions

Acte locucionari

De Wikisofia

En la teoria dels actes de parla, de John L. Austin, és l'acte que es realitza pel fet de dir alguna cosa. En qualsevol producció lingüística Austin distingeix tres actes: (1) acte fonètic, que consisteix en la producció de determinats sons; (2) acte fático, que consisteix en la producció de determinats vocables amb una determinada construcció gramatical i entonació; (3) acte rético, que consisteix en l'ús de certa construcció amb un significat determinat, constituït pel sentit i la referència dels components de la construcció utilitzada.