Accions

Abstracció, operador d'

De Wikisofia

Anomenat també operador de classes o abstractor. És una variable d'individu sobre la qual s'escriu un accent circumflex [math]\displaystyle{ \hat{x} }[/math] que indica l'operació lògica de l'abstracció, o constitució d'un enunciat obert en una classe, i que es llegeix «la classe de tots i només aquells objectes x tals que». Així, «[math]\displaystyle{ \hat{x} }[/math] (x és una persona agradable)» , es llegeix «la classe de les persones agradables»