Accions

Abstracció, operador d'

De Wikisofia

Anomenat també operador de classes o abstractor. És una variable d'individu sobre la qual s'escriu un accent circumflex [math]\hat{x}[/math] que indica l'operació lògica de l'abstracció, o constitució d'un enunciat obert en una classe, i que es llegeix «la classe de tots i només aquells objectes x tals que». Així, «[math]\hat{x}[/math] (x és una persona agradable)»

, es llegeix «la classe de les persones agradables»