Accions

Abducció

De Wikisofia

Un tipus d'inferència inductiva que busca aquella hipòtesi que suggereix la millor explicació. Es considera preferible, o millor explicació, aquella hipòtesi científica que millor explica l'evidència disponible i rellevant, enfront d'aquella que la té menys en compte. El terme s'associa a les teories epistemològiques de Charles S. Peirce. Segons aquest, la millor hipòtesi, és a dir, la més recomanable com a veritable, és aquella que, si fos falsa, podríem refutar més fàcilment.

Vg. Apagogé