Accions

Ètnia

De Wikisofia

(del grec éthnos: poble)

Conjunt de característiques que distingeixen a un grup humà que comparteix una cultura, i en el qual els individus posseeixen una consciència d'identitat comuna històricament arrelada.

Aquest terme va començar a ser utilitzat en lloc del terme «raça», però ha acabat definint-se com un concepte cultural que el distingeix d'aquest concepte, que és més aviat biològic, encara que encara més imprecís. Ara bé, encara que ètnia és un concepte cultural que permet, a més, eliminar la noció incorrecta d'un determinisme biològic de les pautes de la conducta humana, pot succeir –especialment en ètnies molt restringides– que una ètnia sigui patrimoni d'una unitat racial, la qual cosa afavoreix la confusió entre tots dos conceptes. Un altre error bastant estès és el d'associar el terme ètnia al concepte de «comunitat primitiva». Aquest error ha estat fomentat pel fet que en alguns estudis d'antropologia cultural s'ha aplicat el terme ètnia a una d'aquestes comunitats primitives, ja que, en realitat, s'identificava, en la pràctica, l'ètnia en qüestió amb el conjunt d'aquesta societat.

Actualment, el terme ètnia aplicat a societats complexes designa una gran varietat de grups humans, que poden formar grups locals o part de comunitats o barris urbans.

La consideració de la pròpia ètnia com a punt de referència privilegiat per a jutjar les altres ètnies dóna lloc a l'etnocentrisme. L'etnocidio és la «mort cultural» provocada per la negació cultural d'una ètnia, imposada per una altra ètnia, generalment per mitjans violents.