Accions

Recurs

Cita Searle

De Wikisofia

La revisió el 14:02, 29 set 2020 per Jorcor (discussió | contribucions)
(dif.) ← Versió més antiga | Versió actual (dif.) | Versió més nova → (dif.)

Segons la versió més extrema d'aquest punt de vista, el que jo anomeno «intel·ligència artificial forta» o només «IA forta», sosté que el cervell és un computador digital i la ment és només un programa de computador.

John Searle, Mentes, cerebros y ciencia, Cátedra, Madrid 1985, p. 50.

La IA (Intel·ligència Artificial) forta és una tesi filosòfica segons la qual el que anomenem ments són en realitat programes informàtics digitals. Es parla de IA «forta» per a distingir-la de la IA «feble» o «cauta», que sosté que els ordinadors són eines molt útils en l'estudi de la ment, però no que un ordinador tingui ment en sentit literal. Alguns dels corol·laris de la IA forta són la irrellevància de la neurofisiologia per a l'estudi de la ment, i la identificació d'estats mentals i estats computacionals. Contra aquesta última tesi dirigeix Searle el seu famós argument de l'Habitació xinesa.

Vegeu Searle, J., «Minds, Brains, and Programs» (1980), en Behavioral and Brain Sciences, 3 (3), pags. 417-424 (trad. cast.: «Mentes, cerebros y programas», cap. 22 de Dennett, D. i Hofstader, D. (comps.), El ojo de la mente:fantasias i reflexions sobre el yo y el alma, Buenos Aires, Sud-americana, 1983).


Original en castellà

Según la versión más extrema de este punto de vista, lo que yo llamo «inteligencia artificial fuerte» o sólo «IA fuerte», el cerebro es un computador digital y la mente es sólo un programa de computador.