Accions

Completesa

De Wikisofia

La versió per a impressora ja no és compatible i pot tenir errors de representació. Actualitzeu les adreces d'interès del navegador i utilitzeu la funció d'impressió per defecte del navegador.

La propietat d'un sistema formal per la qual es diu complet si tot enunciat lògicament veritable per al sistema és també deduïble dels seus axiomes (completesa denominada feble). Segons el teorema de Gödel, la lògica d'enunciats i lògica de predicats (de primer ordre) són completes en sentit feble.