Accions

Terminus a quo, terminus ad quem

De Wikisofia


Expressions llatines de l'Escolàstica amb les quals es designen els dos termes fonamentals d'una relació. El terme «a quo» és l'extrem origen, o punt de partida, d'una relació; el terme «ad quem» és l'extrem final, relacional, o punt d'arribada d'una relació. S'usen com a expressions genèriques d'un punt de partida i un punt d'arribada d'un procés. En lògica de relacions, reben el nom de referent i relat respectivament.