Accions

Regles del càlcul de la lògica d'enunciats

De Wikisofia

Regles bàsiques del càlcul de la lògica d'enunciats


D'introducció (I) / D'eliminació (I)
Lleis de la implicació 2026B.png
Lleis de la conjunció 2026C.png
Lleis de la disjunció 2026D.png
Lleis de la negació 2026I.png
2026F.png
Lleis de la implicació 2026G.png
Lleis de la conjunció i disjunció 2026H.png
Lleis de la negació 2026I.png
Lleis addicionals de la disjunció i conjunció 2026J.png
Lleis del bicondicional 2026K.png
Lleis derivades de les definicions 2026L.png
Lleis de De Morgan 2026M.png