Accions

Recurs

White: la cultura i la segona llei de la termodinàmica

De Wikisofia

(S'ha redirigit des de: Recurs:White: la cultura i la segona llei de la termodinàmica.)

La segona llei de la termodinàmica ens diu que el cosmos, com un tot, es disgrega estructuralment i s'extingeix dinàmicament; la matèria esdevé cada vegada menys organitzada i l'energia cada vegada més uniformement difosa. Però en un minúscul sector del cosmos, a saber en els sistemes materials vivents, el sentit del procés còsmic apareix invertit: l'organització de la matèria i la concentració de l'energia es fan cada vegada més elevades. La vida és un procés de construcció, d'estructuració. Però per a poder anar en contra del corrent còsmic, els organismes biològics han d'extreure energia lliure de sistemes no vivents, capturar-la i posar-la a treballar en la tasca de mantenir el procés vital. Tota la vida és una lluita per a obtenir energia lliure. L'evolució biològica és senzillament una expressió del procés termodinàmic que corre en sentit oposat a aquell especificat per la segona llei de la termodinàmica per al cosmos com un tot. És un moviment que tendeix cap a una major organització, una major diferenciació d'estructures, una major especialització de funcions, majors nivells d'integració, i més alts graus de concentració d'energia.

La ciencia de la cultura, Paidós, Buenos Aires 1964, p.340.

Original en castellà

La segunda ley de la termodinámica nos dice que el cosmos, como un todo, se disgrega estructuralmente y se extingue dinámicamente; la materia deviene cada vez menos organizada y la energía cada vez más uniformemente difundida. Pero en un minúsculo sector del cosmos, a saber en los sistemas materiales vivientes, el sentido del proceso cósmico aparece invertido: la organización de la materia y la concentración de la energía se hacen cada vez más elevadas. La vida es un proceso de construcción, de estructuración. Pero para poder ir en contra de la corriente cósmica, los organismos biológicos deben extraer energía libre de sistemas no vivientes, capturarla y ponerla a trabajar en la tarea de mantener el proceso vital. Toda la vida es una lucha para obtener energía libre. La evolución biológica es sencillamente una expresión del proceso termodinámico que corre en sentido opuesto a aquel especificado por la segunda ley de la termodinámica para el cosmos como un todo. Es un movimiento que tiende hacia una mayor organización, una mayor diferenciación de estructuras, una mayor especialización de funciones, mayores niveles de integración, y más altos grados de concentración de energía.