Accions

Recurs

Tomàs d'Aquino: raó i enteniment

De Wikisofia

La raó i l'enteniment no poden ser en l'home potències diferents; cosa que es veurà clarament si es consideren els seus respectius actes. En efecte, entendre consisteix en la simple aprehensió de la veritat intel·ligible; raonar, en canvi, és discórrer d'un concepte a un altre concepte per a conèixer-la. [...] És clar, per tant, que raonar respecte a entendre és com moure's respecte a reposar o com adquirir és a posseir: el primer és propi de l'ésser imperfecte; el segon de l'ésser perfecte. [...]

Ara bé, és indubtable que el repòs i el moviment no es redueixen a potències diverses, sinó a una i la mateixa potència [...], ja que en virtut d'un mateix principi es mou localment una cosa i o roman quieta en un lloc.

Summa de teologia, I, c. 79, a.8 (en C. Fernández, Los filósofos medievales, BAC, Madrid 1980, vol. 2, p. 564-565).