Accions

Recurs

Text-cita Aristòtil

De Wikisofia

És, per descomptat, profitós avançar cap al més cognoscible, ja que l'aprenentatge es duu a terme, per a tots, procedint així: per mitjà de les coses menys cognoscibles per naturalesa cap a les que són cognoscibles en major grau. [...] D'altra banda, les coses que són cognoscibles i primeres per a cadascú són, sovint, escassament cognoscibles (per naturalesa), i hi ha poc o res en aquestes «del que és». No obstant això, cal intentar arribar a conèixer les coses totalment cognoscibles a partir de les que són escassament cognoscibles, però cognoscibles per a un, avançant per mitjà d'aquestes.

Aristóteles, Metafísica, 1029b 3-12. (Gredos, Madrid 1994, p. 286).

Original en castellà

Es, desde luego, provechoso avanzar hacia lo más cognoscible, ya que el aprendizaje se lleva a cabo, para todos, procediendo así: a través ede las cosas menos cognoscibles por naturaleza hacia las que son cognoscibles en mayor grado. [...]Por lo demás, las cosas que son cognoscibles y primeras para cada uno son, a menudo, escasamente cognoscibles (por naturaleza), y poco o nada hay en ellas de «lo que es». No obstante, ha de intentarse llegar a conocer las cosas totalmente cognoscibles a partir de las que son escasamente cognoscibles, pero cognoscibles para uno, avanzando a través de éstas.