Accions

Recurs

Títol llibre Russell

De Wikisofia

B. Russell, Misticisme i lògica, i altres assajos, Edhasa, Barcelona 1987, p. 181.