Accions

Recurs

Losee i referència bibliogràfica

De Wikisofia

Vegeu Th. S. Kuhn, Les relacions entre la història i la filosofia de la ciència, en La tensió essencial. Estudis selectes sobre la tradició i el canvi en l'àmbit de la ciència, FCE, Mèxic 1983, p. 27-45. Vegeu sobre això el comentari de John Losee (veg. text).