Accions

Recurs

Lògica: exemple de tautologia i contradicció

De Wikisofia

[math]\displaystyle{ (p \wedge q)\rightarrow{p} }[/math]

és una tautologia;

[math]\displaystyle{ ¬[(p \wedge q)\rightarrow{p}] }[/math]

és una contradicció.


E3507-1.gif