Accions

Recurs

Lògica: exemple de tautologia i contradicció

De Wikisofia

[math](p \wedge q)\rightarrow{p}[/math]

és una tautologia;

[math]¬[(p \wedge q)\rightarrow{p}][/math]

és una contradicció.


E3507-1.gif