Accions

Recurs

Lògica: terme general i terme col·lectiu

De Wikisofia

«Home» és un terme general o universal; «horda», col·lectiu.