Accions

Recurs

Kant: tres qüestions fonamentals

De Wikisofia

Tots els interessos de la meva raó (tant els especulatius com els pràctics) es resumeixen en les tres següents qüestions:

1) Què puc saber?

2) Què haig de fer?

3) Què puc esperar?

La primera qüestió és merament especulativa. [...] La segona qüestió és merament pràctica, [...] moral. [...] La tercera qüestió, a saber, què puc esperar si faig el que dec?, és pràctica i teòrica a un temps.

Crítica de la razón pura,Doctr. trasc. del método, Sec. segunda, B 833 (Alfaguara, Madrid 1968, 6 ª ed., p. 630).

Vegeu text de la Lògica de Kant.


Original en castellà

Todos los intereses de mi razón (tanto los especulativos como los prácticos) se resumen en las tres siguientes cuestiones:

1) ¿Qué puedo saber?

2) ¿Qué debo hacer?

3) ¿Qué puedo esperar?

La primera cuestión es meramente especulativa. [...] La segunda cuestión es meramente práctica, [...] moral. [...] La tercera cuestión, a saber, ¿qué puedo esperar si hago lo que debo?, es práctica y teórica a un tiempo.


Ver texto de la Lógica de Kant.