Accions

Recurs

Kant: transcendental

De Wikisofia

«transcendental»

Anomeno transcendental tot coneixement que s'ocupa, no tant dels objectes, quant de la nostra manera de conèixer-los, en tant que tal manera ha de ser possible a priori. Un sistema de semblants conceptes s'anomenaria filosofia transcendental.

Crítica de la razón pura, Introducción, B 26 (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 58).

Original en castellà

«trascendental»

Llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa, no tanto de los objetos, cuanto de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal modo ha de ser posible a priori. Un sistema de semejantes conceptos se llamaría filosofía trascendental.