Accions

Recurs

Kant: reducció a l'antropologia

De Wikisofia

L'àmbit de la filosofia es redueix a les tres qüestions següents:

1) Què puc saber?

2) Què haig de fer?

3) Què m'està permès esperar?

4) Què és l'home?

A la primera qüestió respon la metafísica, a la segona la moral, a la tercera la religió, a la quarta l'antropologia. Però en el fons, es podria reduir tot a l'antropologia, perquè les tres primeres qüestions porten a la darrera.

Kant, Logique, Vrin, París 1966, p. 25.


Logique, Vrin, París 1966, p. 25.

Original en castellà

El ámbito de la filosofía se reduce a las tres cuestiones siguientes :

1) ¿Qué puedo saber?

2) ¿Qué debo hacer?

3) ¿Qué me está permitido esperar?

4) ¿Qué es el hombre?

A la primera cuestión responde la metafísica, a la segunda la moral, a la tercera la religión, a la cuarta la antropología. Pero en el fondo, se podría reducir todo a la antropología, porque las tres primeras cuestiones llevan a la última.

Kant, Logique, Vrin, París 1966, p. 25.