Accions

Recurs

Kant: què és la Il·lustració

De WikisofiaLa il·lustració és l'alliberament de l'home de la seva culpable incapacitat. La incapacitat significa la impossibilitat de servir-se de la seva intel·ligència sense la guia de l'altre. Aquesta incapacitat és culpable perquè la seva causa no resideix en la falta d'intel·ligència, sinó de decisió i valor per servir-se per si mateix d'ella sense la tutela d'un altre. Sapere aude! !Tingues el valor de servir-te de la teva pròpia raó Heus aquí el lema de la il·lustració.

La mandra i la covardia són causa que una tan gran part dels homes continuï a gust en el seu estat de pupil, malgrat que fa temps la Natura els va alliberar d'aliena tutela (naturaliter maiorennes). [...]

Per a aquesta il·lustració no es requereix més que una cosa, llibertat; i la més innocent entre totes les que porten aquest nom, a saber: llibertat de fer ús públic de la seva raó íntegrament.

____________________________________________________________________

I. Kant, ¿Qué es la ilustración?, en Filosofía de la historia, FCE, México 1978, p. 25-28.Original en castellà

La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía del otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! !Ten el valor de servirte de tu propia razón¡ He aquí el lema de la ilustración.

La pereza y la cobardía son causa de que una tan gran parte de los hombres continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la Naturaleza los liberó de ajena tutela (naturaliter maiorennes). [...]

Para esta ilustración no se requiere más que una cosa, libertad; y la más inocente entre todas las que llevan ese nombre, a saber: libertad de hacer uso público de su razón íntegramente.

____________________________________________________________________

I. Kant, ¿Qué es la ilustración?, en Filosofía de la historia, FCE, México 1978, p. 25-28.