Accions

Recurs

Kant: la llei moral és formal

De Wikisofia

Quan un ens racional pretén pensar les seves màximes com a lleis universals pràctiques, només pot pensar-les com a principis que no per la matèria sinó només per la forma contenen el motiu determinant de la voluntat.

Crítica de la razón práctica, § 4 (Losada, Buenos Aires 1977, 4ª ed., p. 32).

Original en castellà

Cuando un ente racional pretende pensar sus máximas como leyes universales prácticas, sólo puede pensarlas como principios que no por la materia sino sólo por la forma contienen el motivo determinante de la voluntad.