Accions

Recurs

Kant: la lògica com a propedèutica

De Wikisofia

En la lògica l'enteniment no s'ocupa més que de si mateix i de la seva forma. [...] D'aquí que la lògica, com a propedèutica, constitueixi simplement el vestíbul, per dir-ho així, de les ciències i, encara que es pressuposa una lògica per a enjudiciar els coneixements concrets que s'aborden, cal buscar l'adquisició d'aquests en les ciències pròpiament i objectivament aquestes.

Crítica de la razón pura, Prólogo de la segunda ed., B X (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 16).

Original en castellà

En la lógica el entendimiento no se ocupa más que de sí mismo y de su forma. [...] De aquí que la lógica, en cuanto propedéutica, constituya simplemente el vestíbulo, por así decirlo, de las ciencias y, aunque se presupone una lógica para enjuiciar los conocimientos concretos que se abordan, hay que buscar la adquisición de éstos en las ciencias propia y objetivamente dichas.