Accions

Recurs

Kant: el progrés de la història

De Wikisofia

No s'imaginen els homes en particular ni tampoc els mateixos pobles que, en perseguir cadascú el seu propòsit, segons el seu tarannà, i sovint en mútua oposició, segueixen insensiblement, com a fil conductor, la intenció de la naturalesa, que ells ignoren, ni com participen en una empresa que, en cas de ser-los coneguda, no els importaria gran cosa.

Idea d'una història universal en sentit cosmopolita (en Filosofia de la història, FCE, Mèxic 1978, p. 40).