Accions

Recurs

Kant: cita sobre fenòmens

De Wikisofia

Els fenòmens [Erscheinungen] pensats com a objectes en virtut de la unitat de les categories reben el nom de Fenòmens [Phaenomena]. Si pressuposo coses que únicament són objectes de l'enteniment, però que poden, com a tals, ser donades a una intuïció, encara que no a una intuïció sensible (com coram intuitu intellectuali), llavors aquestes coses s'anomenaran noümens (intelligibilia).

I. Kant, Crítica de la razón pura, A 249 (Alfaguara, Madrid 1988, 6ª ed., p. 267).

Original en castellà

Los fenómenos [Erscheinungen] pensados como objetos en virtud de la unidad de las categorías reciben el nombre de Fenómenos [Phaenomena]. Si presupongo cosas que únicamente son objetos del entendimiento, pero que pueden, en cuanto tales, ser dadas a una intuición, aunque no a una intuición sensible (como coram intuitu intellectuali), entonces esas cosas se llamarán númenos (intelligibilia).