Accions

Recurs

Kant: antinòmia de la raó pràctica

De Wikisofia

En el suprem bé pràctic per a nosaltres, o sigui, que ha de fer-se real per mitjà de la nostra voluntat, la virtut i la felicitat es conceben com necessàriament unides, de manera que l'un no pot suposar-se per una raó pràctica sense que li pertanyi també l'altre. Ara bé, aquesta unió (com totes absolutament) és analítica o sintètica. Però com està donada no pot ser analítica, segons acabem de demostrar, ha de concebre's sintèticament i per cert com a enllaç de la causa amb l'efecte; perquè es refereix a un bé pràctic, o sigui al que és possible mitjançant l'acció. Per tant, o bé l'apetència de felicitat ha de ser la causa motora per a les màximes de la virtut, o la màxima de la virtut ha de ser la causa eficient de la felicitat. El primer és absolutament impossible, perquè (com es va demostrar en l'analítica) les màximes que posen el motiu determinant de la voluntat en l'afany de la felicitat pròpia no són morals i no poden fonamentar cap virtut. Però el segon és també impossible, perquè tot enllaç pràctic de causes i efectes al món, com a resultat de la determinació de la voluntat, no es regeix per intencions morals de la voluntat, sinó pel coneixement de les lleis naturals [...], en conseqüència, de l'escrupolosa observació de les lleis morals no cal esperar un enllaç necessari i suficient per al bé suprem entre la felicitat i la virtut al món.

Per tant, si el bé suprem segons regles pràctiques és impossible, també la llei moral que ordena fomentar-lo ha de ser fantàstica i enfocada a finalitats vacuos imaginaris i, en conseqüència, falsa en si.

Crítica de la raó pràctica, llibre 2, cap. 2,1 (Losada, Buenos Aires 1977, 4ª ed., p. 122-123).