Accions

Recurs

Hume: idees i impressions

De Wikisofia

Totes les idees, especialment les abstractes, són naturalment febles i fosques. La ment no té sinó un domini escàs sobre elles; tendeixen fàcilment a confondre's amb altres idees semblants; i quan hem emprat moltes vegades un terme qualsevol, encara que sense donar-li un significat precís, tendim a imaginar que té una idea determinada annexa. En canvi, totes les impressions, és a dir, tota sensació –bé externa bé interna–, és forta i vivaç: els límits entre elles es determinen amb major precisió, i tampoc és fàcil caure en error o equivocació respecte a elles. Per tant, si tenim la sospita que un terme filosòfic s'empra sense significat o idea alguna [com ocorre amb massa freqüència], no tenim més que preguntar-nos de quina impressió es deriva aquesta suposada idea, i si és impossible assignar-li una; això serviria per a confirmar la nostra sospita.

Investigació sobre el coneixement humà, Secció 2 (Aliança, Madrid 1994, 8ª ed., p. 37).