Accions

Recurs

Hume: idea de substància

De Wikisofia

La idea de substància, com la de mode, no és sinó una col·lecció d'idees simples unides per la imaginació i que posseeixen un nom particular assignat a elles, mitjançant el qual som capaços de recordar –a nosaltres o a uns altres– aquesta col·lecció. Però la diferència entre aquestes idees consisteix que les qualitats particulars que formen una substància són referides per [...] relacions de contigüitat i causalitat.

D. Hume, Tratado de la naturaleza humana,libro 1, parte 1, sec. 6, (Editora Nacional, 2 vols., Madrid 1981, vol. 1, p. 105).

Original en castellà

La idea de sustancia, como la de modo, no es sino una colección de ideas simples unidas por la imaginación y que poseen un nombre particular asignado a ellas, mediante el cual somos capaces de recordar –a nosotros o a otros– esa colección. Pero la diferencia entre estas ideas consiste en que las cualidades particulares que forman una sustancia son referidas por [...] relaciones de contigüidad y causalidad.