Accions

Recurs

Hume: hi ha idees innates?

De Wikisofia

Hume: hi ha idees innates?

La primera proposició que avança [el mateix Hume està parlant d'ell mateix] és que totes les nostres idees o percepcions dèbils es deriven de les nostres percepcions fortes, i que no podem pensar mai en cap cosa que no hàgim vist fora de nosaltres o sentit en les nostres ments. Aquesta proposició sembla equivalent a aquella que tant d’esforç li va costar d’establir a Locke: no hi ha idees innates. Només cal observar, com una inexactitud d’aquest famós filòsof, el fet de comprendre totes les nostres percepcions sota el terme d’idea; en aquest sentit és fals que no tinguem idees innates. Ja que és evident que les nostres percepcions més fortes, o impressions són innates; i que l’afecció natural, l’amor a la virtut, el ressentiment i tota la resta de passions sorgeixen immediatament de la naturalesa.

de l’Abstract of a Treatise of Human Nature,