Accions

Recurs

Hegel: mètode i cercle

De Wikisofia

A causa de la naturalesa del mètode, que s'ha indicat, la ciència es presenta com un cercle enroscat en si mateix, en el començament del qual, que és el fonament simple, la mediació enrosca a la fi; d'aquesta manera aquest cercle és un cercle de cercles, ja que cada membre particular, pel fet de ser animat pel mètode, és la reflexió sobre si que, puix que torna al començament, és al mateix temps el començament d'un nou membre. Les ciències particulars són fragments d'aquesta cadena, i cada una té un abans i un després; o, per parlar amb més exactitud, té només un abans i en la seva conclusió mateixa indica el seu després.

G.W.F. Hegel, Ciencia de la lógica, l.III, c. 3, 2 vols., Solar/Hachette, Buenos Aires 1968, vol.2, p. 740.

Original en castellà

A causa de la naturaleza del método, que se ha indicado, la ciencia se presenta como un círculo enrocado en sí mismo, en cuyo comienzo, que es el fundamento simple, la mediación enrosca al fin; de este modo este círculo es un círculo de círculos, pues cada miembro particular, por ser animado por el método, es la reflexión sobre sí que, por cuanto vuelve al comienzo, es al mismo tiempo el comienzo de un nuevo miembro. Las ciencias particulares son fragmentos de esta cadena, y cada una de ellas tiene un antes y un después; o, para hablar con más exactitud, tiene sólo un antes y en su conclusión misma indica su después.