Accions

Recurs

Hegel: en contra del sentit comú 2

De Wikisofia

El que es diu sa sentit comú és, molt sovint, molt malsà. El sa sentit comú tanca les màximes del seu temps. Així, per exemple, qui, abans de venir Copèrnic, hagués afirmat que la terra girava al voltant del Sol o hagués sostingut, abans del descobriment d'Amèrica, que encara hi havia al món terres no conegudes, hauria atemptat contra el sa sentit comú. A la Xina o l'Índia, la república és alguna cosa contrària a tot el que el sa sentit comú aconsella. El sa sentit comú és, doncs, la mentalitat d'una època, que tanca i resumeix tots els prejudicis d'aquesta època: la governen imposicions mentals de les quals ella no se n'adona (Werke, t. XIV, p. 36.)

Texto escogido por Ernst Bloch: Sujeto-objeto. El pensamiento de Hegel, F.C.E., México 1982, p.33.

Original en castellà

Lo que se llama sano sentido común es, con harta frecuencia, muy malsano. El sano sentido común encierra las máximas de su tiempo. Así, por ejemplo, quien, antes de venir Copérnico, hubiese afirmado que la tierra giraba alrededor del Sol o hubiese sostenido, antes del descubrimiento de América, que aún había en el mundo tierras no conocidas, habría atentado contra el sano sentido común. En China o la India, la república es algo contrario a todo lo que el sano sentido común aconseja. El sano sentido común es, pues, la mentalidad de una época, que encierra y resume todos los prejuicios de esta época: la gobiernan imposiciones mentales de las que ella no se da cuenta ( Werke, t. XIV, p. 36.)