Accions

Recurs

Gustavo Bueno: operacions

De Wikisofia

(S'ha redirigit des de: Recurs:G Bueno: operacions)

Operacions. Activitats del subjecte gnoseològic encuadrables en l'eix sintàctic de la teoria del tancament categorial. Encara que les operacions són sempre materials i suposen la «manipulació quirúrgica» de termes donats a partir dels quals se segreguen nous termes del camp, no es tracta d'operacions concretes, en el sentit de Piaget, en tant s'oposen a les operacions formals efectuades amb els signes del llenguatge. Per la gnoseologia del tancament calegorial també les operacions formals són d'índole material, perquè les agrupacions, separacions, etc. de signes són del mateix tipus de les quals es realitzen en totes les ciències: aproximar, separar, ajuntar, barrejar, unir, etc. El sistema d'operacions característic de cada camp categorial defineix, en cada cas, el tancament operatori a l'escala apropiada. En tant constitueixen un sector de l'eix sintàctic, intercalat entre l'eix dels termes i sotmès al de les relacions legals permissibles, les operacions adquireixen un valor objectiu que permet, en el límit, desvincular-les del subjecte operatori que les efectua.

G. Bueno, A. Hidalo y C. Iglesias, Symploké, Ediciones Júcar, Madrid 1991, 3ª ed., p. 457.

Original en castellà

Operaciones. Actividades del sujeto gnoseológico encuadrables en el eje sintáctico de la teoría del cierre categorial. Aunque las operaciones son siempre materiales y suponen la «manipulación quirúrgica» de términos dados a partir de los cuales se segregan nuevos términos del campo, no se trata de operaciones concretas, en el sentido de Piaget, en tanto se oponen a las operaciones formales efectuadas con los signos del lenguaje. Para la gnoseología del cierre calegorial también las operaciones formales son de índole material, pues las agrupaciones, separaciones, etc. de signos son del mismo tipo de las que se realizan en todas las ciencias: aproximar, separar, juntar, mezclar, unir, etc. El sistema de operaciones característico de cada campo categorial define, en cada caso, el cierre operatorio a la escala apropiada. En tanto constituyen un sector del eje sintáctico, intercalado entre el eje de los términos y sometido al de las relaciones legales permisibles, las operaciones adquieren un valor objetivo que permite, en el limite, desvincularlas del sujeto operatorio que las efectúa.