Accions

Recurs

Exemples de veritats formals

De Wikisofia

Són exemples de veritats formals:

«Ser o no ser» [math]A \vee ¬A[/math]

«Gens que sigui A i B alhora, deixa de ser B».

«Si A i B, llavors B», [math](A \wedge B) \rightarrow{B}[/math]

En tots aquests casos, qualsevol substitució dels termes o de les lletres d'enunciat, per qualsevol altre terme o qualsevol altre enunciat, dóna lloc a un enunciat necessàriament veritable (per la seva forma lògica).