Accions

Recurs

Exemple problemàtic de descripcions definides

De Wikisofia

La forma lògica de «l'actual rei de França és calb» és «hi ha un i només un x tal que és actualment rei de França i x és calb». L'afirmació problemàtica de la descripció definida, «l'actual rei de França», queda aclarida per l'anàlisi lògica: la seva forma lògica no és de cap manera problemàtica, sinó simplement falsa.

Segons això, les condicions que han de complir les descripcions definides són:

1) ha d'existir algun objecte que tingui la propietat en qüestió, i

2) no ha d'existir cap altre objecte que posseeixi aquesta propietat.

Per tant, la frase «l'actual rei de França és calb» és falsa, perquè no existeix cap rei de França, però les simples expressions «el ser més perfecte» o «l'home de la màscara de ferro» no són ni veritables ni falses, i no són més que una construcció lògica incompleta.