Accions

Recurs

Exemple lògic (inflació)

De Wikisofia

«Per a rebaixar la inflació és necessari disminuir la despesa pública».